ГРУПА «Екологія»

Share

ГРУПА «Екологія» 

Як виникла група?

Групу було створено в рамках візійного проекту «Нова Країна» разом/паралельно із десятьма іншими експертними групами для визначення візії нашої країни в галузі екології. Надважливою задачею на цьому етапі проекту стала інтеграція ключових екологічних положень, зокрема, принципів сталого розвитку, в усі розділи візійного проекту та узгодження їх між усіма групами. Адже з екологією повязані всі без винятку сфери життя країни і людства, і лише комплексний підхід до екологічних питань і об‘єднання зусиль усіх галузей може забезпечити успішний розвиток. Опрацьовуючи питання екології в проекті «Нова Країна», ми розглядали природне середовище у його матеріальній, енергетичній та інформаційній взаємодії з іншими системами.

Ідеологія, цінності, рішення.

Ключовим завданням розбудови екологічної складової Нової Країни є екологічно відповідальний підхід до всіх галузей життя – комплекс МИСЛЕННЯ, ДІЙ та РЕЗУЛЬТАТІВ, що дозволяє зберегти найкраще, відродити втрачене та підтримати розвиток.

Для успішного втілення такого підходу в Україні:

–        в державній сфері основою державної політики та громадського контролю мають стати засади сталого розвитку;

–        розвиток у сфері бізнесу має бути спрямований на підтримку еколого-економічних систем як цілого, де розвиток бізнесу не шкодить довкіллю та направлений на приріст як економічного, так і природного капіталу;

–        в громадській сфері соціальні інститути екологічного розвитку повинні ефективно впливати на державну політику, органи влади, бізнес та населення;

–        і, нарешті, розвиток екомислення та екосвідомості громадян мають стати основою для їх сумісного і гармонійного життя в природі та суспільстві.

Яка ціль групи?

Базуючись на узгодженій Візії “Нової Країни”, група розпочала роботу над низкою базисних проектів, які мають не лише практичну цінність, але й створять найбільш сприятливе підґрунтя для реалізації багатьох інших ідей.

Отже на порядку денному:

1)    PR-підтримка екологічних рухів (співпраця екологічних рухів та організацій в Україні, популяризація їх діяльності серед населення та бізнес-структур, створення універсальної платформи для спільних дій, залучення однодумців, експертів та матеріальних ресурсів).

2)    Розробка Екологічного Кодексу (робота, в першу чергу, для юристів: зведення законів, які регулюють діяльність фізичних та юридичних осіб у сфері охорони природи та користування природними ресурсами,  та будь-яку іншу діяльність, пов’язану із впливом на природне середовище, та узгодження їхніх положень як між собою, так і з іншими законодавчими нормами України).

3)    Розробка концепції інформаційно-координаційного еко-порталу (єдиного інформаційно-координаційного on- та off-line центру, поєднаного з мережею органів контролю екобезпеки та інтегрованих із системою цивільного захисту, протидії та запобігання надзвичайним ситуаціям).

4)    Розробка екологічної складової іміджу України (незважаючи на складний стан у країні, – розробка іміджу України як еко-країни, привабливої для життя й співпраці, та активного учасника глобальних процесів сталого розвитку).

Як приєднатися?

Щоб приєднатись до групи, потрібно:

1)    Розділяти принципи ГП Нова Країна та Візію.

2)    Приєднатись принаймні до ФБ-групи «Екологія. Нова країна»
https://www.facebook.com/#!/groups/626253997446528/

3)    Визначитись із напрямком роботи та зоною власної відповідальності.

Координатори групи:

–        Світлана Казанчук
Svetlana.Kazanchuk@gmail.com
+ 380 50 332 6522

–        Ірина Терещенко
i.a.tereshchenko@gmail.com
+ 380 67 223 1303

–        Тамара Малькова

tamara@bg.net.ua

+ 380 67 964 1529

Share

Висловіть свою думку

*

Google+