МЕТОДОЛОГІЧНА ГРУПА

Share

Мета:

Надати системну підтримку смисловий роботі команд ГПНК на рівнях бачення, стратегії, проектування, планування та впровадження проектів; розвивати громадянське суспільство в Україні завдяки якісному навчанню і системному розвитку громадянських компетенцій членів і партнерів ГП ??НК.

Задачі, які ви можете виконати завдяки супроводу методолога:

1. Стратегічне та проектне планування роботи Ваших ІНІЦІАТИВНИХ груп
2. Системне навчання проектних команд та волонтерів
3. Методичний супровід регіональних проектів та ІНІЦІАТИВНИХ груп ГПНК
4. Участь у школі фасилітаторів
5. Персональний коучінг лідерів проектів у напрямку громадської діяльності

Процеси, які організовує та/або проводить методолог:

• Стратегічні та проектні сесії: методичний супровід смислових зустрічей команд ГП НК та партнерів НК
• Розробка сценаріїв подій під егідою НК в Києві та регіонах України
• Розробка або відбір навчальних програм, робота зі змістом тренінгів та освітніми партнерами НК
• Узгодження по сенсу корисного контенту, наданого зовнішніми експертами, членами та партнерами НК, тренерами
• Персональний коучінг, консультування та методична допомога учасникам ГПНК
• Аналітика за підсумки діяльності ГПНК в регіонах

Координатор проекту:
Анна Валєнса
067 408 54 21

ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЄ ГРУПА:

Проектам ГПНК

Стратегічна сесія

Розробка візії та місії проекту, її чітке позиціонування у відповідності з місією ГПНК, дослідження трендів, формування стратегічного бачення розвитку подій та місця і ролі проекту у відповідному контексті, визначення основних пріоритетів діяльності проекту, опис принципів та цінностей проекту, опис цільових аудиторій, створення моделі залучення учасників, формулювання командних та персональних задач
Від 2-4 годин до повного дня або кількох днів /за домовленістю/

Структура часу:
Загалом 1-3 стратегічні сесії на місяць.

Результат:
Сформульована місія та візія проекту, створений стратегічний план, визначені основні цілі і засоби досягнення результату

Проектна сесія

Дизайн та планування діяльності проекту, розробка ключових показників ефективності, опис функцій учасників проекту та зон відповідальності, пошук та розподіл ресурсів, уточнення задач у визначених часових межах

Структура часу:
2-4 години, день
Загалом 4-8 сесії на місяць

Результат:
Розроблений дизайн проекту та план його реалізації, визначені ролі в команді та їх зони відповідальності, описані ресурси, напрямки і принципи використання

Консалтинг

Командотворення, вирішення конфліктів, персональний та груповий коучінг

Структура часу:
Від 30хв.-1години до кількох годин /по домовленості/
Загалом 6-10 консультацій на місяць

Результат:
Більш чітке усвідомлення персоною або командою своїх цілей, задач та цінностей; набута або скоригована навичка персони або команди

Партнерам ГПНК

Стратегічна сесія

Розробка візії та місії проекту, її чітке позиціонування у відповідності з інтересами партнера та місією ГПНК, визначення меж та форматів взаємодії, спільних стратегічних задач та перспектив співпраці
Від 2-4 годин до повного дня або кількох днів /за домовленістю/

Структура часу:
1-2 рази на місяць

Результат:
Сформульована місія та візія проекту, визначений формат взаємодії та спільні інтереси партнера та ГПНК, створений стратегічний план, визначені основні цілі і засоби досягнення результату

Проектна сесія

Дизайн та планування діяльності проекту партнера, розробка ключових показників ефективності, формалізація стосунків та визначення меж відповідальності по конкретним задачам в ході проекту – представників ГПНК та проектної команди партнера, розподіл ресурсів та визначення основних домовленостей між учасниками

Структура часу:
2-4 години, день /зазвичай наживо, також можливий скайп-формат/
1-3 раз на місяць

Результат:
Розроблений дизайн проекту та план його реалізації, визначені ролі в команді та їх зони відповідальності, описані ресурси, напрямки і принципи використання, обумовлені межі відповідальності та повноваження сторін ГПНК та партнерської команди

Консалтинг

Персональний та груповий коучінг /за попередньою домовленістю і у форматі, визначеному відповідальністю ГПНК в проекті партнера /

Структура часу:
Від 30хв.-1години до кількох годин /по домовленості, зокрема в форматі скайпу/
1-5 разів на місяць

Результат:
Більш чітке усвідомлення персоною або командою своїх цілей, задач та цінностей; набута або скоригована навичка персони або команди

Запит на отримання послуги приймаються офісом ГПНК
тел.: +38 044 383 29 97
e-mail: office@novakraina.org

Усі деталі по змісту заходів обов’язково узгоджуються за тел.067-4085421, Анна Валєнса

ВСІ НОВИНИ ГРУПИ

    Share
    Google+