НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦІЙ, КВАЛІФІКАЦІЙ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ (НСККП)

Share
Яка ціль групи

Зробити в Україні збалансовану систему взаємодії між закладами освіти, роботодавцями та професіоналами (працівниками).

Які задачі ставить перед собою група

Національна система компетенцій і кваліфікацій складається з:

– збалансованих між державою, бізнесом і громадянином цілей професійної освіти;
– програм підготовки кваліфікованих робітників;
– гнучкого освітнього контенту, мінливого до потреб економіки;
– механізмів тісної взаємодії в підготовці фахівців між державою та бізнесом;
– стимулів для спільного фінансування професійного навчання з боку бізнесу і держави;
– професійних стандартів;
– професійних співтовариств, що формують і структурують систему професійної освіти;
– системи незалежної оцінки кваліфікацій.

Чому необхідно приймати НСККП:

– Відсутня інтегрована система управління ринком праці
– Ринок праці стає динамічним, гнучким і глобалізованим
– Саме НСККП дозволяє вибудувати інтегровану систему управління ринком праці на якому діють роботодавці, інвестори, населення, освітні установи
– Вирішення головної проблеми – збалансована взаємодія системи освіти, роботодавців і професіоналів (працівників)
– Легалізувати зайняте населення, за рахунок прийняття закону «Про ремісничу діяльність» та фрілансерів
– Створення нормативно-правової бази, що забезпечує функціонування систем незалежної сертифікації кваліфікацій
– Дана система дозволить надавати кваліфікації людям, що працюють сьогодні не за фахом, так як поки кваліфікації присвоюються тільки за наявністю формального навчання, що не дуже зручно для працюючих людей
– Наявність визнаних державою процедур підтвердження наявності у людини кваліфікації, дозволить створити цивілізований ринок праці, з об’єктивною інформацією про наявні на ринку дефіцити і потреби
– За рахунок заходів щодо впровадження робіт з компетенціями на державній службі, підвищиться якість управління у відомствах, так як оцінка ефективності буде прив’язана до конкретних завдань, які повинен вирішувати чиновник, після чого практику роботи з компетенціями можна застосовувати вже у підвідомчих галузях
– Для того, щоб система професійної освіти перетворилася на джерело доходу бюджету, НСККП пропонує реалізувати заходи з просування освітніх послуг на базі українських центрів науки і культури за кордоном
– Крім цього пропонується підвищити якість управління в вузах, за рахунок формування опікунських рад за прикладом ради директорів акціонерних товариств, де є комітети з кадрів і винагород, аудиту і стратегії, і вони переважно складаються з представників бізнесу. Участь у русі WorldSkills і CDIO дозволять впровадити в систему професійної освіти кращі світові професійні стандарти, які використовуються глобальними корпораціями, це дозволить іноземним студентам, які навчаються в Україні, без додаткових процедур отримувати роботу по всьому світу.
– У режимі експерименту застосувати «дуальну» систему професійної освіти, де практичні навички формуються безпосередньо на робочому місці.
– Експеримент дозволить виробити оптимальну модель для України, яка дозволить перенести фінансування професійної освіти з держави на бізнес, при ослабленні податкового навантаження для підприємств, що інвестують в навчання своїх співробітників.
– При реалізації системи електронної декларації роботодавцями даних по введенню нових робочих місць, в Україні з’явиться можливість у щомісячному режимі публікувати дані про новостворені робочі місця, що в кінцевому підсумку буде підвищувати рівень капіталізації вітчизняного фондового ринку.

Важливим заходом НСККП вважаються заходи державної підтримки професійних співтовариств, мета яких сформувати ефективну модель приватно-державного партнерства у сфері професійної освіти, де професійні спільноти відповідали б за підтримання якості та формулювання вимог до професій

Результати на поточний момент

www.potok.org.ua/news
www.facebook.com/nskkp
Публічна веб-папка drive.google.com
Веб-папка для Рабочої групи drive.google.com

Як приєднатися до роботи групи
Надіслати листа, зателефонувати до відповідального секретаря або координатора

Офіційні ресурси та контакти групи
European competencies and qualifications area
НСККП – Національна система компетенцій, кваліфікацій та профорієнтації
www.potok.org.ua/nskkp

Координатор
Роксолана Левицька
050-301-89-14; 067 576-04-05
e-mail: roksolanalevitskaya@gmail.com

Віктор Милашенко
093-6672954
e-mail: viktor.mylashenko@gmail.com

Юрій Богачков
066-049-83-34
e-mail: ebogun@gmail.com

Відповідальний секретар
Віктор Милашенко
093-6672954
e-mail: viktor.mylashenko@gmail.com

ВСІ НОВИНИ ГРУПИ

Share
Google+