ПРОГРАМА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Share

Яка ціль групи?

Група створена для реалізації Візії ГП “Нова країна”.

Збереження (відповідно “Світової стратегії збереження”) – це таке використання біосфери, яке здатне забезпечити добробут теперішніх поколінь, підтримуючи при цьому біосферний потенціал для життя поколінь наступних. Складовими його є охорона, підтримка, відновлення й поліпшення стану природного середовища. Збереження і розвиток – форми діяльності, спрямовані на задоволення інтересів людини.

Які задачі ставить перед собою група?
1. Стратегічний аналіз державної та регіональної екополітики.
2. Розробка та надання пропозицій щодо реформування економічної політики (аналіз екологічних наслідків, пропозиції гармонізації економічного розвитку).
3. Створення комунікаційної платформи для взаємодії органів влади, науковців, експертів та громадськості.
4. Підтримка проектів природоохоронної діяльності.

Результати на поточний момент?

Виділено основні завдання для досягнення візійних цілей:

1) Гармонізація законодавства відповідно до цілей збереження та розвитку.
2) Екологічно-економічна гармонізація.
3) Створення інформаційного-координаційного екопорталу та мережі органів контролю екобезпеки.
4) Імплементація принципу відповідальності громади за довкілля свого регіону (участь в ухваленні рішень, управління станом довкілля). За державою можуть залишатися функції моніторингу та контролю.
5) Формування екологічної свідомості суспільства в цілому та його членів через програми ековиховання, екоосвіти та екопросвітництва

На основі Візії та SWOT-аналізу поточної ситуації в країни розроблено основні кроки «Програми захисту навколишнього середовища». На основі аналізу виконання Стратегії та НПД надано пропозиції щодо вдосконалення екополітики та НПД на наступний період (2015 – 2020).

Проведено семінар на Балтійській конференції (разом з ВУМ) по залученню політиків до теми сталого розвитку. Тема продовжується в Балтійській мережі з освіти для сталого розвитку.

Як приєднатися до роботи групи?
Написавши в групу у Фейсбуці

Офіційні ресурси та контакти групи
facebook.com/groups/1519277714993494/

Координатор
Ночвай Володимир Іванович
e-mail: nochvai@gmail.com

Заступник координатора
Малькова Тамара
e-mail: tamara@bg.net.ua

ВСІ НОВИНИ ГРУПИ

Share
Google+