РЕЗОЛЮЦІЯ Всеукраїнського форуму з питань податкової реформи

Share

784x295_podatkova_HR

Ми, учасники Форуму, підтримуємо заяву авторських колективів учасників Відкритих комунікаційних платформ Цільової команди з податкової реформи та рекомендуємо Національній раді реформ прийняти представлену на Всеукраїнському форумі з питань податкової реформи концепцію за основу для розробки змін до податкового законодавства.

ЗАЯВА

коаліції авторських колективів – презентантів концепцій
податкової реформи на Відкритих комунікаційних платформах
Цільової команди з податкової реформи

Ми, авторські колективи концепцій податкової реформи, об’єднавши зусилля експертів, науковців, бізнесу, громадськості, усвідомлюючи загрозу економічної безпеки країни, вимагаємо від Президента, Уряду, Парламенту провести справжню податкову реформу, яка би зупинила падіння економіки і сформувала конкурентні податкові умови для розвитку бізнесу.

Наші колективи спільно підготували комплексні пропозиції щодо реформування податкової сфери і представили їх на Всеукраїнському форумі з питань податкової реформи.

Першочерговими завданнями, які мають бути вирішені податковою реформою, є: створення сприятливих умов для розвитку економіки, унеможливлення корупції, суттєве зменшення податкового тиску, детінізація зарплат, відновлення довіри між державою і бізнесом, збільшення надходжень до бюджету через зростання економіки.

Статистичні показники свідчать, що бюджетні видатки на сьогоднішній день є непомірними для економіки, подальше збільшення фіскального навантаження ставить під загрозу існування держави Україна. Тому ми вимагаємо від владних інституцій провести всі заходи, щоб скоротити перерозподіл ВВП через публічні фінанси до 35%.

Ми також вважаємо, що необхідно максимально зменшити податкове навантаження на заробітну плату і стверджуємо, що жодні косметичні зміни не матимуть ефекту. Тільки скинувши тягар з доходів населення, ми зможемо створити умови для зростання внутрішнього платоспроможного попиту – рятівного кола проти катастрофічного падіння економіки.

У зв’язку зі зростанням безробіття вважаємо неприпустимим погіршувати умови діяльності приватних підприємців, тому вимагаємо не змінювати умови спрощеної системи оподаткування і не підвищувати для них ставки.

Вважаємо, що зупинити падіння інвестицій в Україну можна лише через стимулювання внутрішнього ресурсу, а саме через звільнення від оподаткування реінвестованого прибутку і оподатковування лише розподіленого прибутку у вигляді дивідендів та прирівняних платежів.
Прозорість і відкритість – основа для боротьби з корупцією. Ми вимагаємо забезпечити повноцінне функціонування Електронного кабінету платника податків, скасувати плани штрафів за порушення податкового законодавства, розділити функції збирання податків і розслідування податкових злочинів та ввести відповідальність посадових осіб за неправомірні претензії до бізнесу.

Концепція включає також інші пропозиції, що мають на меті зменшити адміністративно-корупційне навантаження на бізнес через ліквідацію дискреції при адмініструванні податків, існування якої є гіршою перешкодою для бізнесу, ніж високе податкове навантаження.

Крім комплексного підходу, для підтвердження реалістичності пропозицій в концепції представлені розрахунки їхнього впливу на Державний бюджет, місцеві бюджети, Пенсійний фонд і Фонди соціального страхування, які підтверджують обґрунтованість і наявність фіскальної рівноваги.

Представлена концепція повністю відповідає «Стратегії-2020», в якій сформована наступна мета податкової реформи:

«Мета реформи — побудова податкової системи, яка є простою, економічно справедливою, з мінімальними затратами часу на розрахунок і сплату податків, створює необхідні умови для сталого розвитку національної економіки, забезпечує достатнє наповнення Державного бюджету України і місцевих бюджетів.»

Звертаємося до Національної ради реформ з проханням взяти за основу представлену концепцію як таку, що:

  •  відповідає меті, сформованої у «Стратегії-2020» та, завданням інших стратегічних документів;
  • створить передумови для зупинки кризи і сприятиме економічному зростанню;
  •  підтримана широким колом експертів, науковців, бізнесу і громадськості.

Авторський колектив концепції «Податкова система здорового глузду»
Громадянська ініціатива «Реанімаційний пакет реформ»
Громадянська Платформа Нова Країна
Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів
Група «Підприємці за реформи»
Автор концепції Данило Монін
Авторський колектив Національного університету ДФС України
Авторський колектив журналу «Незалежний Аудитор»

Share

Висловіть свою думку

*

Google+