Про стратегічні групи

Share

Після конгресу активно розпочалася робота нових груп, виникло багато запитань. Настав час узагальнити запитання та перший досвід, аби зберегти енергію та підвищити ефективність.

1. П’ять нових груп (назвемо їх «стратегічними групами») жодним чином не скасовують нині існуючі. У нас є досить ефективні групи «Економічна стратегія», «Прозорі закупівлі», «Дерегуляція», «Податковий кодекс», «Освітня реформа» тощо. Ця конкретна робота продовжується, і дай Бог сил її учасникам.

2. Основне завдання стратегічних груп полягає у розробці стратегії, тобто детального плану, дорожньої карти. Які саме дії потрібні, хто буде їх виконувати, які ресурси для цього знадобляться, як різні компоненти та проекти реформ пов’язані між собою у часі та причинно-наслідковим зв’язком, які команди та яка публічна комунікація потрібні. У той час як команда Дмитра Шимківа зосереджена на 8 реформах + 2 програмах першого пріоритету, ми маємо (допомагаючи їм та не забуваючи про свої конкретні проекти) займатися тим, що робимо в країні лише ми: опрацьовувати довгострокові речі у всій їхній складності та інтегральності.

3. На виході кожної стратегічної групи має бути документ «Стратегія…» (Стратегія економічних реформ, Стратегія розвитку людського капіталу тощо). Перелік реформ, їхні взаємозв’язки, ключові стейкхолдери тощо.

4. Очікується, що ми завершимо цю роботу до середини січня.

5. Основою стратегічних груп стануть учасники конгресу та активісти ГП НК, що приєднаються після розсилки. Зрозуміло, що у стратегічних групах може виявитися брак певних компетенцій, і тоді доведеться шукати і залучати відповідних людей. Загалом, одним з критеріїв ефективності нашої роботи стане залучення тих учасників ГП НК, які останнім часом «випали» з контакту, а також нових людей з відповідними рідкісними компетенціями. Це є запорукою високої якості підсумкових документів та подальшої нашої успішної участі у втіленні реформ.

6. Як і раніше, у кожної групи має бути принаймні 2, може, навіть 3 координатора, для взаємозамінності, відсутності «узурпації влади» та створення «внутрішньої пам’яті» груп, яка вже добре нам послужила на попередніх етапах.

Share

Коментарі
 1. animaltamer коментує:

  В концепциях сценарного прогнозирования будущего сюжет общественного поведения задаётся управлениями сценарного окна. Именно, управления сценарной системы отнимают или добавляют в систему, в значительной мере, индивидуальных сюжетов системный ресурс или его системный аналог. Сценарная прогнозная система общества оперирует единственным видом ресурса – ресурсом человеческой жизни в виде двух его составляющих: физической и психической. Неким приближением для описания и измерения физического ресурс могут являться финансовые инструменты. Психический ресурс – измеримо описать сложнее, в связи с относительной непознанностью психики человека. Качественное (экспертное) описание системного поведения человека, имеющего скрытые связи, позволяет добиваться, иногда, весьма сомнительных результатов в управлении психической составляющей человеческого ресурса при реализации значительных интервалов сценарной эпохи. К основными управлениям психической составляющей человеческого ресурса, в границах сценарной эпохи, относят законодательно-регламентирующие, религиозные, обучающие, информационно-пропагандистские. Каждый тип управления психической составляющей человеческого ресурса направлен на подавление критичности субъективного восприятия личностью системных явлений и максимальному сближению системы сюжетных линий сценарного окна при прогнозировании устойчивого будущего. Наиболее эффективными управлениями являются управления, использующие археотипические представления психического ресурса популяции, на которых базируется максимально возможное единомыслие. Единомыслие является эффективным средством контроля над физической составляющей человеческого ресурса. Это относится, как к системам сценариев развития ресурсной базы общества, так и к катастрофическим сценариям. Современная проблема системной актуальности информационно-пропагандистских управлений сценарным окном определяется средствами коммуникации: интернет и тв. Опережающий в информационном вбросе является относительным победителем в управлении сценарным окном. Он имеет возможность выиграть от управления физическим и психическим ресурсом системы, навязав свой сюжет развития сцены. Остальным желающим просто не остаётся за что и кого агитировать.Система человеческого общества существенно нелинейна. Ресурсы управлений психической составляющей человека, как и физические (финансовые) ресурсы не способны усваиваться системой общества без наличия реальных людей. Физический и психический ресурсы, реально, в любой системе, исчерпаемы, в том числе, и в границах сценарного окна с его управлениями. Чем больше закачивается или изымается из сюжета физического ресурса в единицу времени, тем быстрее оканчивается сцена сюжета – это системное обстоятельство справедливо и для психической составляющей человеческого ресурса. Необходимо отметить, что сюжеты могут подразделяются на три типа: достаточные, реальные и необходимые. Необходимые сюжеты реализуются при тотальном, жёстком управлении сценой. Время сценарной эпохи их стремиться к нулю при росте числа управлений и мощности использования их ресурса. Достаточные сюжеты имеют свойство самовоспроизведения и могут длиться бесконечно при ничтожном привлечении ресурса. Мы , в реальности имеем дело с реальными сюжетами, следствием субъективных управлений в корыстных интересах групп людей.
  Несколько ранее, мною упоминалась важность решения системных проблем адаптивной ресурсной системы человеческого общества. Именно, эти решения позволяют получить измеримое описание эффективности системных управления сценарного окна Эта проблема сегодня проявилась на заседании национального совета по реформам в Украине. Отсутствие системного взгляда способно погубить любые реформы. Получатся как в басне: третье бесплодное расседание оркестра, а слушаться приходится управлений от МВФ. Хорошо это или плохо?. Это, реально, из-за неграмотности и неопытности оркестрантов. Но эффективность уже никто не гарантирует, не учтён психический ресурс народа и чиновников.

 2. animaltamer коментує:

  Основная системная проблема классического здравоохранения – неизмеримость описания объективного статуса. Следствием её неразрешённости является отсутствие детального и объективного контроля в системе. Проблема контроля неразрешима в существующих понятиях и представлениях системы. Но наиболее пагубные последствия отсутствия контроля связаны с неконтролируемым расходованием человеческого ресурса, используемого системой. Именно этот ресурс она должна поддерживать, воспроизводить и развивать. Но система здравоохранения оперирует лишь материальным ресурсом, бесконтрольно поглощая его. И, как любая неструктурированная система, может потребить бесконечно много этого ресурса. Прежде, чем развивать системы контроля в здравоохранении, необходимо понять извращенность созданной системы, которую невозможно ни описать, ни усовершенствовать изнутри.

 3. animaltamer коментує:

  Системная перестройка структуры и процесса системы здравоохранения, использующая измеримое описание объективного статуса человека, опирается так же, и на полученную в условия Украины, экспериментальную базу. Рост системной эффективности здравоохранения Украины в 20-25 раз на деле означает, что не только эффективность использования существующего материального обеспечения вырастает в 20-25 раз. Простое же сохранение достигнутой эффективности системы здравоохранения потребует в 20 -25 раз меньшее финансирование.

 4. animaltamer коментує:

  Всемирный банк имеет опыт разработки стратегий перестройки систем здравоохранения – основы сохранения, развития и воспроизводства человеческого ресурса. В процессе разработки таких стратегий произошёл качественный скачок в развитии их системного содержания. Наибольшую системную эффективность имеет программа перестройки системы здравоохранения на основе сильно структурированного описания объективного статуса человека. Системная эффективность новой структуры здравоохранения в Украине, в частности, может быть повышена в 20-25 раз. Кроме кардинального улучшения медицинского обслуживания человека, измеримое описание человека, лежащее в основе такого системного перехода, в корне изменяет структуру и процессы многих технологий за счёт скрытых и явных синергий. Всемирный Банк выделяет под реализацию такой программы около 380 млн. дол. США на 10 млн. населения страны в течение 3-5 лет.

 5. animaltamer коментує:

  Нельзя допустить отход от системных принципов в реформировании страны. Стычки в парламенте – повседневная борьба за политический ресурс. Они будут продолжаться и отражают процесс становления нового политического строя. Политические манёвры потребуют привлечения на свою сторону, консолидации и использования максимального количества доступных интеллектуальных ресурсов страны. Огромная проблема – политическая стратегия, цель которой переиграть политических соперников на всем политическом поле страны. Вооружится такой стратегией – победить политических противников. Необходимо идти не только путем налоговых реформ, используя их для привлечения инвесторов и стимулирования развития предпринимательской среды.
  Основу должны составить программы развития ресурсного потенциала страны, которые обладают уникальной системной эффективностью. Такие программы сами способны привлечь финансовые и технологические ресурсы и ускорить развитие страны, её человеческого потенциала. Необходимо провести перестройку структуры и процесса системы здравоохранения с привлечением ресурсов Всемирного Банка. Поднять её системную эффективность в десятки раз и стать первоисточником развития системного процесса в мировом здравоохранении.

 6. animaltamer коментує:

  Просмотрел сообщение Толстых о Т-экономике. Для оценки системности предложения желательно представить материал полностью.

 7. animaltamer коментує:

  Есть необходимость уточнить важность постановки и решения проблем адаптивной ресурсной системы. Их решение позволяет объединить ресурсы стратегических и экспертных групп в детализации единых алгоритмов организации структуры и процесса проектируемые государственных и общественных органов. Такой подход к решению системных проблем является существенно более эффективным как для достижения результата, так и для обучения персонала. Именно, недостаточная подготовка экспертов и их неопытность способны разрушить эффективную работу сообщества Нова Краина.

 8. animaltamer коментує:

  Глубокоуважаемый, Валерий! Стратегический анализ ситуации в Украине должен быть связан с решением нескольких системных проблем. Важнейшая из них – ресурсная. В отношении ближайших своих соседей Украина обладает меньшим человеческим ресурсом, что влечет глубокие стратегические последствия для разработки и реализации внешней и внутренней политики государства в исторической перспективе. Совершая исторический поворот страны в сторону ЕС и НАТО украинское общество должно осознано измениться и наиболее эффективно реализовать свой единственный системный ресурс: ресурс человеческой жизни граждан. Эффективное использование человеческого ресурса граждан Украины – единственная возможность отстоять свою экономическую и политическую независимость. Это не лозунг, а единственно разумный системный вывод в сложившейся ситуации. Но, для реализации системного подхода в строительстве новой страны, эффективное использование человеческого ресурса должно стать основой государственного строительства, стать политическим лозунгом движущих сил нового общества. Человек, его физический и психический ресурс – единственный источник материальных благ человеческого общества. Система человеческого общества относится к типу адаптивных ресурсных систем, в которых единственным потребляемым ресурсом является физический и психический ресурс человеческой жизни. Уникальной особенностью адаптивной ресурсной системы человеческого общества является то, что система, потребляя в всем системном процессе человеческий ресурс, предназначена для его поддержания и производства. Такая система существенно нелинейна, но она и достаточна проста в описании, в силу единственности системной переменной: человеческого ресурса. Необходимо отметить наличие несистемных подходов к описанию адаптивной ресурсной системы человеческого общества. К ним можно отнести марксистские теории, теории рынков и т. п.. Исторически сложилось, что проблемы адаптивной ресурсной системы человеческого общества решает система охраны здоровья. Насколько классическая система здравоохранения способна решить проблемы адаптивной ресурсной системы, именно: внести в нее сильную структуру ( измеримо описать человеческий ресурс, структуру и процесс системы), – мы знаем на негативном опыте украинского здравоохранения. Вместе с тем, решение проблемы сильного структурирования адаптивной ресурсной системы ( измеримого описания человека, базиса и надстройки общества) позволяет решить не только задачу оптимизации развития страны, но и оптимизировать ее структуру и общественные процессы, накопление интеллектуального, производственного, банковского капитала и ликвидировать базу коррупции.

Висловіть свою думку

*

Google+