Реформа держслужби. Апдейт 2016

Share

2016 рік став роком прориву в підготовці та схваленні нормативних актів, необхідних для реалізації реформи державної служби та державного управління в Україні:

1)      Із 1 травня 2016 року вступив в дію Закону України «Про державну службу», що стало початком широкомасштабної та системної реформи державної служби в Україні за принципами: формування професійної державної служби, розділення політичних посад та посад державної служби, деполітизація державної служби, зміна принципів оплати праці та оцінки службової діяльності державних службовців.

2)      За активної участі експертного середовища підготовлено та схвалено всі підзаконні акти, необхідні для впровадження Закону України «Про державну службу», в тому числі:

–          Порядок проведення конкурсів на державну службу – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF,

–          Порядок обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісійhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0786-16 , проведено такі вибори до Комісії вищого корпусу державної служби,

–          Нормативні акти щодо спеціальних вимог до державних службовців категорій «А», «Б» та «В» –http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249474196 , http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0647-16 .

–          Типовий порядок щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців –http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0710-12 .

3)      Проведено конкурси на посади державних секретарів міністерств, хай і з певними недоліками. Також – в усіх органах державної служби прийом на роботу на посади державної служби із 1 травня 2016 року відбувається виключно за конкурсами.

Потребує доопрацювання та змін – Порядок проведення конкурсів, так як при проведені конкурсів виявились недоліки у вигляді не чіткості конкурсних процедур та великої долі суб’єктивних факторів у виявлені переможців конкурсів.

4)     За активної участі українських та європейських експертів підготовлено та схвалено Урядом Стратегію реформування державного управління в Україні на 2016-2020 роки із Планом її реалізації http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249140701&cat_id=246711250 .

На жаль, КМУ та міністерства не забезпечили виконання всіх запланованих заходів із виконання Стратегії в 2016 році, більшість заходів або не виконано, або виконується із запізненням відповідно до графіку.

5)      Підготовлено та схвалено Урядом Концепцію фахівців з питань реформ http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249552384 , яка дає м еханізм формування реформаторських кадрів в апаратах міністерств, які мають забезпечити реалізацію пріоритетних національних реформ і претендують на особливі умови оплати праці.

Потребує схвалення План реалізації Концепції (проект підготовлено та узгоджено із стейкхолдерами реформи) та внесення змін у Закон «Про державну службу» щодо порядку проведення конкурсів на посади реформаторських кадрів. Також, Уряд виключив із проекту Концепції інші центральні органи виконавчої влади, в тому числі , ДФС, Нацдержслужбу, Національне агентство з питань електронного урядування тощо, що значно ускладнює процес реформування цих органів.

Висновки за 2016 рік:

  1. Зроблено прорив щодо підготовлення та схвалення ВР та Урядом принципових та стратегічних документів реформи державної служби та державного управління.
  2. Є системна проблема в практичній реалізації цих документів, в тому числі проблема катастрофічної нестачі кваліфікованих та мотивованих на реформу кадрів на державній службі.

Реформа держслужби

Share

Висловіть свою думку

Google+